Odzyskiwanie informacji z baz danych

odzyskiwanie baz danych

Nieumiejętne lub czasem po prostu nierozważne wykonywanie operacji na bazach danych, może doprowadzić użytkowników do poważnych problemów. Brak odpowiednich zabezpieczeń w programach może czasem umożliwić użytkownikom usunięcie lub nadpisanie istotnych dla nich informacji. Zdarza się że operator programu usunie historie dokumentów, lub ustawi błędne ceny, lub dokonane zostały inne operacje, a odzyskanie danych z kopii nie wchodzi w grę, bo np wystawiono kilkaset, kilka tysięcy dokumentów które trzeba by ponownie wprowadzić.  W takich przypadkach warto się zwrócić do nas.  Bardzo dobra znajomość SQL oraz struktur baz danych najpopularniejszych programów bazodanowych dla firm typu CDN Optima, Subiekt GT, Enova oraz księgowych i kadrowo płacowych, daje nam możliwości rozwiązywania problemów związanych z informacjami zapisanymi w bazach danych.

Jesteśmy w stanie pomóc także w przypadku błędów popełnionych przez administratorów baz danych. Gdy zostaną wykonane polecenia delete lub update bez odpowiednich parametrów i skasowane lub zaktualizowane zostanie za dużo informacji.

Szukasz dobrego administratora baz danych lub firmy serwisującej bazy danych, zapraszamy na stronę firmy Black Soft?